ZAPISY

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 35 W ŁODZI UL. ZACHODNIA 16A

TEL/FAX. 42 654 07 80

    

W roku szkolnym 2014/2015 wychowaniem przedszkolnym objęte są:

 • dzieci 3 letnie (rocznik 2011)
 • dzieci 4 letnie (rocznik 2010)
 • dzieci 5 letnie (rocznik 2009)
 • dzieci 6 letnie (urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008)
Dzieci 6 letnie urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. objęte są obowiązkiem szkolnym od 1 września 2014 r.

Aby zapisać dziecko do przedszkola na nowy rok szkolny należy:

Dzieci kontynuujące edukacje przedszkolną:

 • Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej dalszego uczęszczania do danego przedszkola
 • Druk deklaracji będzie dostępny w przedszkolu i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi
 • Wypełnioną deklarację należy składać w terminie od 17 do 24 marca do godziny 17.00 w danym przedszkolu

Rekrutacja do przedszkola:

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 będzie trwać od 1 do 25 kwietnia 2014 roku,   odbywać się będzie w systemie elektronicznym na stronie

www.lodz.przedszkola.vnabor.pl

 • Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać/wypełnić w Internecie lub w przedszkolu.  Rodzic ma prawo wyboru 3 przedszkoli.  Na wniosku umieszcza je wg preferencji od 1 do 3. Tak wypełniony wniosek składa w każdej z wybranych placówek.
 • Weryfikacji – rejestracji wniosku dokonuje przedszkole pierwszego wyboru. 
 • Dziecko bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym po zarejestrowaniu wniosku przez placówke pierwszego wyboru .
 • W dniu 9 maja w placówkach prowadzących rekrutację zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
 • Przy czym zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z jego przyjęciem na nowy rok. 
 • 23 maja 2014 r., po sprawdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną zawartych we wniosku danych i oświadczeniu woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych zostaną wywieszone w placówkach listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki na rok szkolny 2014/2015.

Zapraszamy na dni otwarte w każdy czwartek miesiąca kwietnia w godzinach 9:30-11:00

Zapraszamy !!!